Copyright © 2022 Paardekooper Advocatuur & Mediation | All Rights Reserved
Copyright © 2022 Paardekooper Advocatuur & Mediation | All Rights Reserved
Standaard tarief

Sommige zaken zijn eenvoudig, andere weer ingewikkeld.
Ook is niet ieders inkomen gelijk.
Dit vraagt om een gedifferentieerd tarief.
Het standaarduurtarief bedraagt Ä 150,00 exclusief B.T.W. en kantoorkosten (7%) voor eenvoudige advieszaken.
Dit tarief kan worden verlaagd indien daartoe redenen aanwezig zijn.
Anderzijds kan het standaarduurtarief worden verhoogd in verband met de ingewikkeldheid van de zaak of in geval van spoed, dan wel het voeren van procedures.

Hoe komt een declaratie tot stand?

Alle werkzaamheden van de advocaten worden verricht tegen het voor de opdracht overeengekomen uurtarief.
Dit tarief wordt tussentijds dus niet gewijzigd.
Per de eerste van de maand ontvangt u een declaratie.
Op deze declaratie treft u de verrichte werkzaamheden gespecificeerd aan.
Er wordt gerekend in eenheden van 6 minuten welke naar boven of beneden worden afgerond.
Dit geldt evenzo voor telefonische contacten.
Het totaalbedrag wordt vermeerderd met kantoorkosten en de verschuldigde BTW.
Op griffiegelden of leges wordt geen BTW geheven.
Declaraties dienen krachtens onze algemene voorwaarden binnen 14 dagen te worden voldaan.
Bij te late betaling bent u aanmaningskosten en rente verschuldigd.

Toevoeging

Voor particulieren bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging).
U dient dan wel een inkomen te hebben die de vastgestelde inkomensgrens niet overschrijdt.
Tevens bent u in alle gevallen een eigen bijdrage verschuldigd waarvan de hoogte afhankelijk is
van uw inkomen.
Uw advocaat verzoekt de Raad voor de Rechtsbijstand om "toegevoegd" te mogen worden.
De Raad voor Rechtsbijstand toetst het inkomen door de financiŽle gegevens van twee jaar geleden op te vragen bij de Belastingdienst.
Ook verifieert de Raad voor Rechtsbijstand de adresgegevens almede burgerlijke staat bij de Gemeentelijke Basisadministratie.
Dit alles gebeurt op basis van het burgerservicenummer.

Indien u zelf wenst te berekenen of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en wat uw eigen bijdrage in dat geval is, klik dan hier voor de rekenhulp van de Raad voor Rechtsbijstand.

Wat is er nodig in geval van een toevoeging?

U neemt mee naar de advocaat:

Een kopie van een identificatiebewijs, ook van uw eventuele partner;
Uw burgerservicenummer, ook van uw eventuele partner;
Eventuele stukken over het conflict, zoals bijvoorbeeld een dagvaarding;
Jaaropgave van twee jaar geleden.

Het inkomstenbegrip

Voor wat betreft het inkomen betekent dit, dat op basis van het verzamelinkomen wordt getoetst
of u aanspraak kunt maken op een toevoeging en zo ja, wat dan de hoogte is van de eigen bijdrage.

Vermogensgrenzen

U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand als uw vermogen van twee jaar geleden meer
was dan het heffingvrije vermogen.
Met andere woorden: betaalde u belasting in box 3 dan wordt de aanvraag afgewezen.

Klik
hier om te kijken of u op basis van uw inkomen in aanmerking komt voor een toevoeging.

Overige kosten

Naast het uurtarief kunnen kosten verschuldigd zijn voor inlichtingen uit het bevolkingsregister en
griffie- en deurwaarderskosten voor procedures.

Vanaf 1 januari 2011 zijn de tarieven van de griffiekosten gewijzigd. Voor nadere informatie met betrekking tot de griffiekosten bij de rechtbank klik
hier en voor het kanton klik hier.

Wij rekenen voorts bij betalende zaken een vergoeding van de kantoorkosten van 7%.

Bij verlies van de procedure kunt u veroordeeld worden in de proceskosten, ook in het geval u procedeert op basis van een toevoeging.

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. Klik
hier voor de algemene voorwaarden.

Standaard tarief

Sommige zaken zijn eenvoudig, andere weer ingewikkeld.
Ook is niet ieders inkomen gelijk.
Dit vraagt om een gedifferentieerd tarief.
Het standaarduurtarief bedraagt Ä 150,00 exclusief B.T.W. en kantoorkosten (7%) voor eenvoudige advieszaken.
Dit tarief kan worden verlaagd indien daartoe redenen aanwezig zijn.
Anderzijds kan het standaarduurtarief worden verhoogd in verband met de ingewikkeldheid van de zaak of in geval van spoed, dan wel het voeren van procedures.

Hoe komt een declaratie tot stand?

Alle werkzaamheden van de advocaten worden verricht tegen het voor de opdracht overeengekomen uurtarief.
Dit tarief wordt tussentijds dus niet gewijzigd.
Per de eerste van de maand ontvangt u een declaratie.
Op deze declaratie treft u de verrichte werkzaamheden gespecificeerd aan.
Er wordt gerekend in eenheden van 6 minuten welke naar boven of beneden worden afgerond. Dit geldt evenzo voor telefonische contacten.
Het totaalbedrag wordt vermeerderd met kantoorkosten en de verschuldigde BTW.
Op griffiegelden of leges wordt geen BTW geheven.
Declaraties dienen krachtens onze algemene voorwaarden binnen 14 dagen te worden voldaan.
Bij te late betaling bent u aanmaningskosten en rente verschuldigd.

Toevoeging

Voor particulieren bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging).
U dient dan wel een inkomen te hebben die de vastgestelde inkomensgrens niet overschrijdt.
Tevens bent u in alle gevallen een eigen bijdrage verschuldigd waarvan de hoogte afhankelijk is van uw inkomen.
Uw advocaat verzoekt de Raad voor de Rechtsbijstand om "toegevoegd" te mogen worden.
De Raad voor Rechtsbijstand toetst het inkomen door de financiŽle gegevens van twee jaar geleden op te vragen bij de Belastingdienst.
Ook verifieert de Raad voor Rechtsbijstand de adresgegevens almede burgerlijke staat bij de Gemeentelijke Basisadministratie.
Dit alles gebeurt op basis van het burgerservicenummer.

Indien u zelf wenst te berekenen of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en wat uw eigen bijdrage in dat geval is, klik dan hier voor de rekenhulp van de Raad voor Rechtsbijstand.

Wat is er nodig in geval van een toevoeging?

U neemt mee naar de advocaat:

Een kopie van een identificatiebewijs, ook van uw eventuele partner;
Uw burgerservicenummer, ook van uw eventuele partner;
Eventuele stukken over het conflict, zoals bijvoorbeeld een dagvaarding;
Jaaropgave van twee jaar geleden.

Het inkomstenbegrip

Voor wat betreft het inkomen betekent dit, dat op basis van het verzamelinkomen wordt getoetst of u aanspraak kunt maken op een toevoeging en zo ja, wat dan de hoogte is van de eigen bijdrage.

Vermogensgrenzen

U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand als uw vermogen van twee jaar geleden meer was dan het heffingvrije vermogen.
Met andere woorden: betaalde u belasting in box 3 dan wordt de aanvraag afgewezen.

Klik
hier om te kijken of u op basis van uw inkomen in aanmerking komt voor een toevoeging.

Overige kosten

Naast het uurtarief kunnen kosten verschuldigd zijn voor inlichtingen uit het bevolkingsregister en griffie- en deurwaarderskosten voor procedures.

Vanaf 1 januari 2011 zijn de tarieven van de griffiekosten gewijzigd. Voor nadere informatie met betrekking tot de griffiekosten bij de rechtbank klik
hier en voor het kanton klik hier.

Wij rekenen voorts bij betalende zaken een vergoeding van de kantoorkosten van 7%.

Bij verlies van de procedure kunt u veroordeeld worden in de proceskosten, ook in het geval u procedeert op basis van een toevoeging.

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. Klik
hier voor de algemene voorwaarden.

Copyright © 2022 Paardekooper Advocatuur & Mediation
All Rights Reserved
Standaard tarief

Sommige zaken zijn eenvoudig, andere weer ingewikkeld.
Ook is niet ieders inkomen gelijk.
Dit vraagt om een gedifferentieerd tarief.
Het standaarduurtarief bedraagt Ä 150,00 exclusief B.T.W. en kantoorkosten (7%) voor eenvoudige advieszaken.
Dit tarief kan worden verlaagd indien daartoe redenen aanwezig zijn.
Anderzijds kan het standaarduurtarief worden verhoogd in verband met de ingewikkeldheid van de zaak of in geval van spoed, dan wel het voeren van procedures.

Hoe komt een declaratie tot stand?

Alle werkzaamheden van de advocaten worden verricht tegen het voor de opdracht overeengekomen uurtarief.
Dit tarief wordt tussentijds dus niet gewijzigd.
Per de eerste van de maand ontvangt u een declaratie.
Op deze declaratie treft u de verrichte werkzaamheden gespecificeerd aan.
Er wordt gerekend in eenheden van 6 minuten welke naar boven of beneden worden afgerond. Dit geldt evenzo voor telefonische contacten.
Het totaalbedrag wordt vermeerderd met kantoorkosten en de verschuldigde BTW.
Op griffiegelden of leges wordt geen BTW geheven.
Declaraties dienen krachtens onze algemene voorwaarden binnen 14 dagen te worden voldaan.
Bij te late betaling bent u aanmaningskosten en rente verschuldigd.

Toevoeging

Voor particulieren bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging).
U dient dan wel een inkomen te hebben die de vastgestelde inkomensgrens niet overschrijdt.
Tevens bent u in alle gevallen een eigen bijdrage verschuldigd waarvan de hoogte afhankelijk is van uw inkomen.
Uw advocaat verzoekt de Raad voor de Rechtsbijstand om "toegevoegd" te mogen worden.
De Raad voor Rechtsbijstand toetst het inkomen door de financiŽle gegevens van twee jaar geleden op te vragen bij de Belastingdienst.
Ook verifieert de Raad voor Rechtsbijstand de adresgegevens almede burgerlijke staat bij de Gemeentelijke Basisadministratie.
Dit alles gebeurt op basis van het burgerservicenummer.

Indien u zelf wenst te berekenen of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en wat uw eigen bijdrage in dat geval is, klik dan hier voor de rekenhulp van de Raad voor Rechtsbijstand.

Wat is er nodig in geval van een toevoeging?

U neemt mee naar de advocaat:

Een kopie van een identificatiebewijs, ook van uw eventuele partner;
Uw burgerservicenummer, ook van uw eventuele partner;
Eventuele stukken over het conflict, zoals bijvoorbeeld een dagvaarding;
Jaaropgave van twee jaar geleden.

Het inkomstenbegrip

Voor wat betreft het inkomen betekent dit, dat op basis van het verzamelinkomen wordt getoetst of u aanspraak kunt maken op een toevoeging en zo ja, wat dan de hoogte is van de eigen bijdrage.

Vermogensgrenzen

U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand als uw vermogen van twee jaar geleden meer was dan het heffingvrije vermogen.
Met andere woorden: betaalde u belasting in box 3 dan wordt de aanvraag afgewezen.

Klik
hier om te kijken of u op basis van uw inkomen in aanmerking komt voor een toevoeging.

Overige kosten

Naast het uurtarief kunnen kosten verschuldigd zijn voor inlichtingen uit het bevolkingsregister en griffie- en deurwaarderskosten voor procedures.

Vanaf 1 januari 2011 zijn de tarieven van de griffiekosten gewijzigd. Voor nadere informatie met betrekking tot de griffiekosten bij de rechtbank klik
hier en voor het kanton klik hier.

Wij rekenen voorts bij betalende zaken een vergoeding van de kantoorkosten van 7%.

Bij verlies van de procedure kunt u veroordeeld worden in de proceskosten, ook in het geval u procedeert op basis van een toevoeging.

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. Klik
hier voor de algemene voorwaarden.

<< terug