Standaardtarief

Sommige zaken zijn eenvoudig en sommige ingewikkeld. Dit vraagt om een verschillend tarief.

Het standaardtarief bedraagt € 175,00 per uur, welk bedrag kan worden verhoogd, bijvoorbeeld in geval er een procedure moet worden gevoerd of verlaagd als er sprake is van een eenvoudige advieszaak. Een eenmaal overeengekomen uurtarief staat vast en wordt niet gewijzigd of geïndexeerd. Op iedere opdracht zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Hoe komt een declaratie tot stand?

Maandelijks ontvangt men een declaratie waarop gespecificeerd is aangegeven welke werkzaamheden voor u in de maand daarvoor zijn verricht. Er wordt gerekend in eenheden van 6 minuten welke naar boven of beneden worden afgerond. Dit geldt ook voor telefoongesprekken. Het bedrag op de declaratie wordt vermeerderd met de verschuldigde BTW en kantoorkosten. Er kunnen ook overige kosten in rekening worden gebracht, zoals die voor de deurwaarder indien een dagvaarding moet worden uitgebracht of een vonnis ten uitvoer moet worden gelegd alsook voor het opvragen van uittreksels bij de gemeente.
<< terug

Copyright © 2020 Paardekooper Advocatuur & Mediation
All Rights Reserved
Copyright © 2020 Paardekooper Advocatuur & Mediation | All Rights Reserved
Copyright © 2020 Paardekooper Advocatuur & Mediation | All Rights Reserved