Standaardtarief

Sommige zaken zijn eenvoudig, andere weer ingewikkeld.
Ook is niet ieders inkomen gelijk.
Dit vraagt om een gedifferentieerd tarief.
Het standaarduurtarief bedraagt 125,00 exclusief B.T.W. en kantoorkosten (7%) voor eenvoudige advieszaken.
Dit tarief kan worden verlaagd indien daartoe redenen aanwezig zijn.
Anderzijds kan het standaard- uurtarief worden verhoogd in verband met de ingewikkeldheid van de zaak of in geval van spoed, dan wel het voeren van procedures.

Hoe komt een declaratie tot stand?

Alle werkzaamheden van de advocaten worden verricht tegen het voor de opdracht overeengekomen uurtarief.
Dit tarief wordt tussentijds dus niet gewijzigd.
Per de eerste van de maand ontvangt u een declaratie.
Op deze declaratie treft u de verrichte werkzaamheden gespecificeerd aan.
Er wordt gerekend in eenheden van 6 minuten welke naar boven of beneden worden afgerond. Dit geldt evenzo voor telefonische contacten.
Het totaalbedrag wordt vermeerderd met kantoorkosten en de verschuldigde BTW.
Op griffiegelden of leges wordt geen BTW geheven.
Declaraties dienen krachtens onze algemene voorwaarden binnen 14 dagen te worden voldaan.
Bij te late betaling bent u aanmaningskosten en rente verschuldigd.

Overige kosten

Naast het uurtarief kunnen kosten verschuldigd zijn voor inlichtingen uit het bevolkingsregister en griffie- en deurwaarderskosten voor procedures.

De hoogte van de griffiekosten worden jaarlijks aangepast. Voor nadere informatie met betrekking tot de griffiekosten bij de rechtbank klik
hier en voor het kanton klik hier.

Wij rekenen voorts bij betalende zaken een vergoeding van de kantoorkosten van 7%.

Bij verlies van de procedure kunt u veroordeeld worden in de proceskosten, ook in het geval u procedeert op basis van een toevoeging.

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. Klik
hier voor de algemene voorwaarden.<< terug

Copyright © 2019 Paardekooper Advocatuur & Mediation | All Rights Reserved
Standaardtarief

Sommige zaken zijn eenvoudig, andere weer ingewikkeld.
Ook is niet ieders inkomen gelijk.
Dit vraagt om een gedifferentieerd tarief.
Het standaarduurtarief bedraagt 125,00 exclusief B.T.W. en kantoorkosten (7%) voor eenvoudige advieszaken.
Dit tarief kan worden verlaagd indien daartoe redenen aanwezig zijn.
Anderzijds kan het standaard- uurtarief worden verhoogd in verband met de ingewikkeldheid van de zaak of in geval van spoed, dan wel het voeren van procedures.

Hoe komt een declaratie tot stand?

Alle werkzaamheden van de advocaten worden verricht tegen het voor de opdracht overeengekomen uurtarief.
Dit tarief wordt tussentijds dus niet gewijzigd.
Per de eerste van de maand ontvangt u een declaratie.
Op deze declaratie treft u de verrichte werkzaamheden gespecificeerd aan.
Er wordt gerekend in eenheden van 6 minuten welke naar boven of beneden worden afgerond. Dit geldt evenzo voor telefonische contacten.
Het totaalbedrag wordt vermeerderd met kantoorkosten en de verschuldigde BTW.
Op griffiegelden of leges wordt geen BTW geheven.
Declaraties dienen krachtens onze algemene voorwaarden binnen 14 dagen te worden voldaan.
Bij te late betaling bent u aanmaningskosten en rente verschuldigd.

Overige kosten

Naast het uurtarief kunnen kosten verschuldigd zijn voor inlichtingen uit het bevolkingsregister en griffie- en deurwaarderskosten voor procedures.

De hoogte van de griffiekosten worden jaarlijks aangepast. Voor nadere informatie met betrekking tot de griffiekosten bij de rechtbank klik
hier en voor het kanton klik hier.

Wij rekenen voorts bij betalende zaken een vergoeding van de kantoorkosten van 7%.

Bij verlies van de procedure kunt u veroordeeld worden in de proceskosten, ook in het geval u procedeert op basis van een toevoeging.

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. Klik
hier voor de algemene voorwaarden.
<< terug
Copyright © 2019 Paardekooper Advocatuur & Mediation
All Rights Reserved
Standaardtarief

Sommige zaken zijn eenvoudig, andere weer ingewikkeld.
Ook is niet ieders inkomen gelijk.
Dit vraagt om een gedifferentieerd tarief.
Het standaarduurtarief bedraagt 125,00 exclusief B.T.W. en kantoorkosten (7%) voor eenvoudige advieszaken.
Dit tarief kan worden verlaagd indien daartoe redenen aanwezig zijn.
Anderzijds kan het standaard- uurtarief worden verhoogd in verband met de ingewikkeldheid van de zaak of in geval van spoed, dan wel het voeren van procedures.

Hoe komt een declaratie tot stand?

Alle werkzaamheden van de advocaten worden verricht tegen het voor de opdracht overeengekomen uurtarief.
Dit tarief wordt tussentijds dus niet gewijzigd.
Per de eerste van de maand ontvangt u een declaratie.
Op deze declaratie treft u de verrichte werkzaamheden gespecificeerd aan.
Er wordt gerekend in eenheden van 6 minuten welke naar boven of beneden worden afgerond. Dit geldt evenzo voor telefonische contacten.
Het totaalbedrag wordt vermeerderd met kantoorkosten en de verschuldigde BTW.
Op griffiegelden of leges wordt geen BTW geheven.
Declaraties dienen krachtens onze algemene voorwaarden binnen 14 dagen te worden voldaan.
Bij te late betaling bent u aanmaningskosten en rente verschuldigd.

Overige kosten

Naast het uurtarief kunnen kosten verschuldigd zijn voor inlichtingen uit het bevolkingsregister en griffie- en deurwaarderskosten voor procedures.

De hoogte van de griffiekosten worden jaarlijks aangepast. Voor nadere informatie met betrekking tot de griffiekosten bij de rechtbank klik
hier en voor het kanton klik hier.

Wij rekenen voorts bij betalende zaken een vergoeding van de kantoorkosten van 7%.

Bij verlies van de procedure kunt u veroordeeld worden in de proceskosten, ook in het geval u procedeert op basis van een toevoeging.

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. Klik
hier voor de algemene voorwaarden.<< terug
Copyright © 2019 Paardekooper Advocatuur & Mediation | All Rights Reserved