Copyright © 2020 Paardekooper Advocatuur & Mediation | All Rights Reserved
Copyright © 2020 Paardekooper Advocatuur & Mediation | All Rights Reserved
Copyright © 2020 Paardekooper Advocatuur & Mediation
All Rights Reserved
Gaat u in 2019 trouwen? Dan is het volgende van belang.

Per 1 januari 2018 wijzigt het huwelijksvermogensrecht, dat wil zeggen als u geen huwelijkse voorwaarden opstelt.

Voor deze datum was het zo, dat bij een echtscheiding alle bezittingen en schulden worden verdeeld. Ook die, welke voor het huwelijk aanwezig waren. Dit verandert door een wetswijziging per 1 januari 2018. In deze wet wordt de gemeenschap van goederen beperkt zodat er niet alles mee in valt. Zo vallen de bezittingen en schulden die op uw eigen naam stonden toen u ging trouwen niet meer in de huwelijksgemeenschap. Anders dan nu, geldt ook voor erfenissen en schenkingen, tenzij uit een notariële akte blijkt dat deze in de gemeenschap vallen.

De hoofdregel van de nieuwe wet komt op het volgende neer: wat u voor uw huwelijk 100% bezat aan bezittingen of schulden houdt u privé. Wat u tijdens het huwelijk verkrijgt bezit u samen. Bij het einde van het huwelijk, bijvoorbeeld door echtscheiding, is er straks dus niet één gemeenschappelijk vermogen dat verdeeld moet worden maar 3. Namelijk twee privévermogens die gescheiden zijn en blijven en één gemeenschappelijk vermogen dat verdeeld moet worden. Dit betreft dus de bezittingen en schulden van beide partners en één administratie van alle bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk zijn verkregen. Dus wanneer u onder het nieuwe stelsel uw zaken goed wilt regelen, dan moeten beide partners een goede administratie gaan bijhouden.

Om het nog moeilijker te maken: Niet alles wat u voor het huwelijk bezit blijft privé. Alleen datgene wat 100% alleen van u is. Stel dat samenwoners gaan trouwen en voor hun huwelijk een huis hebben gekocht op beider naam, maar niet in precies gelijke verhoudingen, bijvoorbeeld in de verhouding 60-40, omdat de ene partner iets meer eigen geld in de gezamenlijke woning heeft gestopt dan de ander. Vanaf ‘ja ik wil’ verschuift die ongelijke eigendomsverhouding van 60-40 automatisch naar een gelijke/50-50 eigendomsverhouding, zonder dat degene die het grootste aandeel had op de één of andere manier financieel wordt gecompenseerd. Als u van plan bent om te gaan trouwen en dergelijke vermogensverschuivingen wilt voorkomen, dan kunt u dat regelen via huwelijkse voorwaarden.
Voor mensen met een bedrijf zijn huwelijkse voorwaarden ook beter. Dit geldt ook voor partners die helemaal financieel onafhankelijk van elkaar willen zijn. Voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden kunt u terecht bij een notaris.
<< terug