Als u de keuze heeft gemaakt te gaan scheiden kunt u zich wenden tot een advocaat. Er zijn ook mensen die kiezen voor een echtscheidingsadviseur of een echtscheidingsmakelaar. Deze keuze kan aanleiding geven tot veel problemen. Op de eerste plaats op financieel gebied. Een echtscheidingsmakelaar werkt op basis van een uurtarief of een (hoog) all-in tarief. Dat kan een advocaat ook. Maar als uw inkomen niet toereikend is, kunt u via de advocaat mogelijk gebruik maken van een toevoeging. In dat geval betaalt u slechts een eigen bijdrage voor de gehele procedure. Kijk daarom of u voor een toevoeging in aanmerking komt klik hier. Wel moet u rekening houden met het aan de rechtbank verschuldigde griffiegeld en legeskosten. Dit bent u altijd verschuldigd.

Dan de deskundigheid. Bij een echtscheidingsprocedure komt veel kijken. Er dient bijvoorbeeld een ouderschapsplan te worden opgesteld als er minderjarige kinderen zijn, alimentatie te worden berekend en een verdeling te worden afgesproken. Tenslotte worden alle afspraken vastgelegd in een convenant. De ervaring bij dit kantoor heeft geleerd, dat door een echtscheidingsmakelaar niet altijd de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen. Dit blijkt veelal pas nadat de handtekeningen zijn gezet en de gehele procedure is afgerond. Het is duidelijk dat in dit soort gevallen het erg moeilijk is om op de gemaakte afspraken terug te komen, hoewel dit niet kansloos is. Raadpleeg ons daarover als deze situatie zich voordoet.

Als het voorbereidende werk door een echtscheidingsmakelaar is gedaan, moet bij de rechtbank een echtscheidings-verzoek worden ingediend. Dit kan alleen een advocaat doen. Deze advocaat dient dan een verzoek bij de rechtbank in, zonder - in de regel - de stukken die door de echtscheidingsmakelaar zijn opgesteld inhoudelijk te controleren. Maar hij is daarvoor wel verantwoordelijk en kan op deze verantwoordelijkheid worden aangesproken. (Regel 9 van de Gedragsregels voor de Advocatuur).

Kortom, een echtscheidingsprocedure die niet door een advocaat wordt gedaan kan leiden tot veel problemen en kan daarnaast onnodig kostbaar zijn. Laat u zich daarom in een geheel vrijblijvend en kosteloos gesprek door ons adviseren.<< terug
Als u de keuze heeft gemaakt te gaan scheiden kunt u zich wenden tot een advocaat. Er zijn ook mensen die kiezen voor een echtscheidingsadviseur of een echtscheidingsmakelaar. Deze keuze kan aanleiding geven tot veel problemen. Op de eerste plaats op financieel gebied. Een echtscheidings-makelaar werkt op basis van een uurtarief of een (hoog) all-in tarief. Dat kan een advocaat ook. Maar als uw inkomen niet toereikend is, kunt u via de advocaat mogelijk gebruik maken van een toevoeging. In dat geval betaalt u slechts een eigen bijdrage voor de gehele procedure. Kijk daarom of u voor een toevoeging in aanmerking komt klik hier. Wel moet u rekening houden met het aan de rechtbank verschuldigde griffiegeld en legeskosten. Dit bent u altijd verschuldigd.

Dan de deskundigheid. Bij een echtscheidingsprocedure komt veel kijken. Er dient bijvoorbeeld een ouderschapsplan te worden opgesteld als er minderjarige kinderen zijn, alimentatie te worden berekend en een verdeling te worden afgesproken. Tenslotte worden alle afspraken vastgelegd in een convenant. De ervaring bij dit kantoor heeft geleerd, dat door een echtscheidingsmakelaar niet altijd de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen. Dit blijkt veelal pas nadat de handtekeningen zijn gezet en de gehele procedure is afgerond. Het is duidelijk dat in dit soort gevallen het erg moeilijk is om op de gemaakte afspraken terug te komen, hoewel dit niet kansloos is. Raadpleeg ons daarover als deze situatie zich voordoet.

Als het voorbereidende werk door een echtscheidingsmakelaar is gedaan, moet bij de rechtbank een echtscheidingsverzoek worden ingediend. Dit kan alleen een advocaat doen. Deze advocaat dient dan een verzoek bij de rechtbank in, zonder - in de regel - de stukken die door de echtscheidingsmakelaar zijn opgesteld inhoudelijk te controleren. Maar hij is daarvoor wel verantwoordelijk en kan op deze verantwoordelijkheid worden aangesproken. (Regel 9 van de Gedragsregels voor de Advocatuur).

Kortom, een echtscheidingsprocedure die niet door een advocaat wordt gedaan kan leiden tot veel problemen en kan daarnaast onnodig kostbaar zijn. Laat u zich daarom in een geheel vrijblijvend en kosteloos gesprek door ons adviseren.


<< terug
Copyright © 2022 Paardekooper Advocatuur & Mediation
All Rights Reserved
Copyright © 2022 Paardekooper Advocatuur & Mediation | All Rights Reserved
Copyright © 2022 Paardekooper Advocatuur & Mediation | All Rights Reserved

Echtscheidingsmakelaar?

Echtscheidingsmakelaar?